ДІЗНАЙСЯ ПРО СЕБЕ БІЛЬШЕ!

КАК ПОБОРОТЬ ЛЕНЬ?

1. Чтобы перестать лениться, надо ничего не делать Я серьезно. Станьте посреди комнаты и ничего не делайте, абсолютно ничего: не ешьте, не пейте, не читайте, не лежите, не слушайте музыку, не думайте. Не пройдет и пятнадцати минут, и вы точно приметесь за дела. 
2. Следующее, конечно же, мотивация. Составьте список. Дальше вам нужно захотеть делать это. Ведь самое главное - желание. Можно использовать метод "кнута и пряника". То есть, вознаграждение или наказание.
3. Слишком большое дело? Разбейте на части. Взяться за решение большой задачи просто невозможно. Разбейте ее на маленькие части и выполняйте поочередно — это намного проще.
4. Превозмогайте страх. В любой лени присутствует страх. Страх того, что предстоящее дело принесет в себе трудности, проблемы и неудобства. Лень - это всего лишь оболочка этого страха, способ дистанцироваться от возможных проблем.Превозмочь страх можно только одним способом - решаясь на то, что его вызывает. 
5. Вознаграждайте себя. Любой труд должен быть вознагражден, поэтому, работая, полезно себя вовремя поощрять. Выполнили часть дела — выпейте чашечку кофе с любимым печеньем, прогуляйтесь или просто отдохните 5 минут. Это хорошая привычка. 
6. Не откладывайте на завтра. Завтра — это самый загруженный день недели, ведь мы постоянно откладываем дела на завтра. Если хотите начать жизнь заново, сделайте это прямо сейчас — завтра появится какое-то очень срочное дело или вы просто передумаете. Даже если уже довольно поздно, начните свое дело сегодня — закончить начатое легче, чем начать новое. Не наблюдайте за жизнью издали, не прячьтесь от нее в лень. Примите ее такой, как она есть - с проблемами и радостями, с бедами и удовольствиями. 

Козарук Анастасия, 8А


Тест на виявлення типу професії, 

до якої ви схильні

Після відповідного навчання Ви зможете виконувати певну роботу. Але якщо б Вам довелося обирати тільки з двох можливих, то якій би Ви надали перевагу? У кожній з 20-ти пар запропонованих видів діяльності оберіть тільки один вид {а або б), знайдіть ділянку у бланку відповідей з відповідним номером (наприклад: 6а, 1б) і поряд поставте знак "+". Аркуш для відповідей містить 5 колонок. Кожна колонка відповідає певному типові професії, і у ній проставлені номери з опитувальника, які належать до певного типу. а         б
1. Доглядати за тваринами - Обслуговувати машини, прилади (стежити, регулювати)
2. Допомагати хворим -      Складати таблиці, схеми, програми для обчислювальних машин
3. Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, художніх листівок, плакатів, грамплатівок - Стежити за станом, розвитком рослин
4. Обробляти матеріали (дерево, тканина, метал, пластмасу й т.д.) -  Доводити товари до споживача, рекламувати, продавати
5. Обговорювати зміст науково-популярних книг, статей (п'єси, концерти й т.д.) - Обговорювати художні книги
6. Вирощувати молодняк (тварин якої-небудь породи) - Тренувати товаришів (або молодших) у виконанні яких-небудь дій (трудових, навчальних, спортивних)
7. Копіювати малюнки, зображення (або налагоджувати музичні інструменти) - Керувати будь-яким вантажним засобом - підйомним краном, трактором, тепловозом і ін.
8. Повідомляти, роз'ясняти людям потрібні їм відомості (у довідковому бюро, на екскурсії й т.д.) - Оформляти виставки, вітрини (або брати участь у підготовці п'єс, концертів)
9. Ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку), житло - Шукати й виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках
10. Лікувати тварин - Виконувати обчислення, розрахунки
11. Виводити нові сорти рослин - Виконувати обчислення, розрахунки
11. Виводити нові сорти рослин - Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг, будинку й т.п.)
12. Розбирати суперечки, сварки між людьми (переконувати, роз'ясняти, карати, заохочувати) - Розбиратися в кресленнях, схемах (перевіряти, уточнювати, упорядковувати)
13. Спостерігати, вивчати роботу кружків художньої самодіяльності - Спостерігати, вивчати життя мікробів
14. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати - Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, забитих місцях
15. Художньо описувати, зображувати події, що спостерігаються або уявляються            Складати точні описи, звіти про спостережувані явища, події, вимірювані об'єкти й т.п.
16. Робити лабораторні аналізи в лікарні - Приймати, оглядати хворих, розмовляти з ними, призначати лікування
17. Красити або розписувати стіни приміщень, поверхню виробів -   Здійснювати монтаж або зборку машин, приладів
18. Організовувати культпоходи однолітків або молодших хлопців у театри, музеї; організовувати екскурсії, туристичні походи й т.п. - Грати на сцені, брати участь у концертах
19. Виготовляти по кресленнях деталі, вироби (машини, одяг), будувати будинки - Займатися кресленням, копіювати креслення, карти
20. Вести боротьбу із хворобами рослин, шкідниками лісу, саду - Працювати на клавішних машинах (друкарській машинці, телетайпі, складальній машині)
Аркуш відповідей:
1
2
3
4
510а


10б

11а
11б
12а
12б
13а
13б
14а
14б
15а
15б
16а

16б

17а

17б
18а

18б

19а

19б

20а


20б

Обробка результатів:
За кожен знак "+" ставиться 1 бал. Бали кожної колонки підсумовуються, а їхня кількість визначає схильність до тієї чи іншої професії.
 Назва типів професії за колонками: "Людина - природа".
"Людина - техніка".
"Людина - людина".
"Людина - знак".
"Людина - художній образ".


КАК НРАВИТЬСЯ ЛЮДЯМ? 

ПРАВИЛА ИГРЫ В ОБЩЕНИЕ

Хотите нравиться людям? Научитесь играть со своим собеседником в игру "Ты самый важный человек в мире, и я это признаю".


Дело в том, что при любом общении человек заинтересован прежде всего в том, как он выглядит со стороны, насколько кажется интересным и состоявшимся, насколько значимым является как личность. И собеседник тогда оценивается им не с позиции: "Ах, он такая душка!", а с подсознательного расчета: "Подходит ли мне этот человек для подтверждения моей значимости?" То есть каждый из нас, даже если он будет это упрямо отрицать, в первую очередь озабочен чувством собственной важности, и если вы как собеседник будете это чувство удовлетворять, то вызовете только приязнь и расположение.

Если вы сейчас подумали о банальной лести, то это далеко не самое главное правило в игре общения. Конечно, лесть - это оружие, которым пользовались во все времена, и которое, кстати, при умелом обращении имеет должный эффект. И если вы к ней прибегли с целью завязать добрые дружественные отношения, то банальной лесть не должна быть ни в коем случае. Чтобы она лучше усваивалась тем, кому приготовлена,  лесть стоит подавать с приправой "живого" интереса к собеседнику, ко все его словам, поступкам и эмоциям. Лесть может выражаться не только словами - больше, чем любые слова, польстят восхищенный взгляд, жесты, выражающие изумление, поддержку, сопереживание - в зависимости от ситуации.

Есть еще одно золотое правило в этой игре. Оно заключается в том, что на время общения вы снимаете с себя "бронежилет" - чувство собственной значимости. Как только вы перестаете играть в "важного напыщенного индюка, который, извините, тоже не лыком шит", собеседник на подсознательном уровне улавливает, что вы пришли с миром и открыты для общения. И, убедившись в том, что вы не собираетесь нападать и отстаивать собственную важность, тоже снимает "бронежилет".

И, конечно же, помните, что в игре общения, умело используя все способы проявления лести и душевную открытость, важно умение слушать. Но ни в коем случае не забывайте: это всего лишь игра! - и не растворяйтесь в собеседнике полностью. В последнем случае вас, конечно, признают за человека, приятного во всех отношениях, но станут использовать. Хотите ли вы из игрока превратиться в "подушку, в которую всегда можно выплакаться" или же в " отстойник для сливания негатива"? Руководствуйтесь чувством меры: не заигрывайтесь и не переигрывайте!

Итак, помните: собеседник вас оценивает не за ваши личные качества, а за то, насколько вы можете быть полезны для реализации его собственной важности. Зная этот секрет, вы всегда сможете прослыть милейшим человеком и завести массу приятных и полезных знакомств.
гифки


Командовать или подчиняться?


Каждому из нас известно слово «тест» и то, что оно означает. И, к сожалению, почти все мы относимся к нему как к игре, придуманной для развлечения взрослых.
Однако грамотные тесты, составленные с учетом психологических свойств личности, объективно способствуют достижению успеха в жизни.

Кто вы – капитан или рядовой? 

Попробуйте определить это с помощью теста.

1.Дружба для вас:
А – сотрудничество, Б – поддержка, В – альтруизм.
2.Настоящий художник (артист) должен, прежде всего, обладать:
А – талантом, Б – решимостью, В – подготовкой.
3.Если бы вы были геометрической фигурой, то были бы:
А – цилиндром, Б – сферой, В – кубом.
4.Когда Вам нравится девушка (парень), Вы:
А – делаете первый шаг, Б – ждете, пока она (он) сделает первый шаг, В – делаете мелкие шажки.
5.Когда вы сталкиваетесь с неожиданностью, вы:
А – тормозите, Б – прибавляете скорость, В – теряетесь.
6.Если Вам приходится говорить на публике,  Вы чувствуете, что:
А – Вас слушают, Б – критикуют, В – Вы смущаетесь.
7.В экспедицию лучше брать товарищей:
А – крепких, Б – умных, В – опытных.
8.Скажем правду, Золушка была:
А – несчастная девочка, Б – хитрюга-карьеристка, В – брюзга.
9.Как бы Вы определили свою жизнь:
А – партия в шахматы, Б- матч бокса, В – игра в покер.
Теперь посчитайте очки согласно таблице:
Вопрос
А
Б
В
1
3
2
1
2
3
2
1
3
1
3
2
4
3
2
1
5
3
2
1
6
3
2
1
7
3
2
1
8
1
3
2
9
2
1
3

Если вы в сумме набрали не больше 13 очков, то в обществе Вы – ПРОСТОЙ РЯДОВОЙ. Вы слишком уважаете других и отождествляете себя со слабостями ближних, а поэтому не способны командовать и успешно конкурировать, ведь для этого необходимо уметь поглощать и переваривать чужие трудности. Может быть, за вашим отказом от власти скрывается страх или обманутые надежды? Тогда, прежде чем делать какие-либо выводы, проанализируйте, сколько раз ваши попытки руководить терпели неудачи. Если же откровенность требует признать, что Вы и без лидерства чувствуете себя прекрасно, останьтесь несколько в стороне от событий. В сущности это не так уж и плохо – так спокойней.
Если Вы набрали от 14 до 20 очков, то Вы МЛАДШИЙ ОФИЦЕР. Это довольно неловкое положение: между молотом и наковальней. Вы и на работе с трудом принимаете решения, так ведь? Вы – немножко руководитель, а немножко – войско… Вам трудно добиваться признания, ваши аргументы – слишком рациональны и основаны лишь на собственном опыте.

Если Вы набрали больше 21 очка, Вы – ГЕНЕРАЛ. С детских лет Вы всегда в числе первых предлагали свои услуги, когда речь шла об общественных делах, не так ли? С возрастом ваше влияние на других людей крепло и особенно проявлялось в трудные минуты. Если Вы честолюбивы и не боитесь работы, этот дар может поднять Вас очень высоко. Если же нет – довольствуйтесь тес, что Вас считают прекрасным другом  (или подругой),  советчиком, и Вы всегда оказываетесь в центре внимания на вечеринках.


Если вам наступили на ногу…Конфликтная ли Вы личность? Чтобы узнать это, воспользуйтесь тестом, выбрав по одному ответу на каждый вопрос.
1.В общественном транспорте начался спор на повышенных тонах. Ваша реакция?
а – не принимаю участия;
б – кратко высказываюсь в защиту стороны, которую считаю правой;
в – активно вмешиваюсь, чем «вызываю огонь на себя».
2.Выступаете ли Вы на собраниях с критикой руководства?
а – нет;
б – только если имею для этого веские основания;
в – критикую по любому поводу не только начальство,  но и тех, кто его защищает.
3.Часто ли спорите с друзьями?
а – только если это люди необидчивые;
б – лишь по принципиальным вопросам;
в – споры – моя стихия.
4.Очереди, к сожалению, прочно вошли в нашу жизнь. Как вы реагируете, если кто-то залезет в обход?
а – возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже;
б – делаю замечание;
в – прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком.
5.Дома на обед подали недосоленное блюдо. Ваша реакция?
а – не буду поднимать бучу из-за пустяков;
б – молча возьму солонку;
в – не удержусь от едких замечаний и, быть может, демонстративно откажусь от еды.
6.Если на улице, в транспорте  вам наступили на ногу…
а – с возмущением посмотрю на обидчика;
б – сухо сделаю замечание;
в – выскажусь, не стесняясь в выражениях!
7.Если кто-то  из близких купил вещь, которая вам не понравилась…
а – промолчу;
б – ограничусь коротким тактичным комментарием;
в – устрою скандал.
8.Не повезло в лотерее. Как Вы к этому отнесетесь?
 а – постараюсь казаться равнодушным, но в душе дам себе слово никогда больше не участвовать в ней;
б – не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав взять реванш;
в – проигрыш надолго испортит настроение.

Теперь подсчитайте набранные очки, исходя из того, что каждое а – 4 очка, б – 2, в – 0 очков.
ОТ 22 ДО 32 ОЧКОВ.
Вы тактичны и миролюбивы, ловко уходит от споров и конфликтов, избегаете критических ситуаций на работе и дома. Изречение «Платон мне друг, но истина дороже!» никогда не было вашим девизом. Может быть, вас иногда называют приспособленным. Наберитесь смелости , если обстоятельства требуют высказываться принципиально, невзирая на лица.
ОТ 12 ДО 20 ОЧКОВ.
Вы слывете человеком конфликтным. Но на самом деле конфликтуете лишь, если нет иного выхода и другие средства исчерпаны. Вы твердо отстаиваете свое мнение, не думая о том, как это отразится на вашем служебном положении или приятельских отношениях. При этом не выходите за рамки корректности, не унижайтесь до оскорблений. Все это вызывает к вам уважение.
ДО 10 ОЧКОВ.

Споры и конфликты – это воздух, без которого Вы не можете жить. Любите критиковать других, но если слышите замечания в свой адрес, можете «съесть живьем». Ваша критика  - ради критики, а не для пользы дела. Очень трудно приходится тем, кто рядом с вами – на работе и дома. Ваша несдержанность и грубость отталкивает людей. Не поэтому ли у вас нет настоящих друзей? Словом, постарайтесь перебороть свой вздорный характер!
Комментариев нет:

Отправить комментарий